Volnočasové aktivity

 

 

 

Cílem IGI VRATISLAVICE je spojovat i propojovat jednotlivce i skupiny, vzdělávat, pomáhat. To vše lze pokrýt aktivní a jasnou náplní volného času. 

Kurzy budeme otevírat nově v rozšířené nabídce pro děti, dospělé a novinky přinese i tradiční Akademie třetího věku.

Barevný patern

Akademie třetího věku

Slavnostní zakončení kurů Akademie třetího věku 2023/2024.

Proběhne v níže uvedených termínech v prostorách obřadní síně Městského obvodu Vratislavice n.N.

29. dubna 2024 od 11.45

30. dubna 2024 od 11.45

30. dubna 2024 od 15.45

O rozdělení do skupin byli účastníci informování e-mailem.

Podzimní kurzy

Nezahálíme a připravujeme pro Vás program na podzim. 

Podobně jako dosud i od září budou kurzy s našimi lektory probíhat v úterý v časech 9:00 až 11:30 a 13:00 až 15:30 a ve středu v čase od 9:00 do 11:30.

Kurzy s doc. PhDr. Vladimírem Srbem, Ph.D.

Úterý 9:00 až 11:30 ZA KULISY POLITIKY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ (kapacita 20 účastníků)

Přihláška

Úterý 13:00 až 15:30 ZA KULISY POLITIKY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ (kapacita 20 účastníků)

Přihláška

Středa 9:00 až 11:30 STŘÍPKY ČESKÉ HISTORIE (kapacita 20 účastníků)

Přihláška

Kurzy s Mgr. Petrou Hirtlovou, Ph.D.

Úterý 9:00 až 11:30 NEDOVOLTE MOZKU STÁRNOUT (kapacita 15 účastníků)

Přihláška

Úterý 13:00 až 15:30 SEDM PODOB LÁSKY (kapacita 20 účastníků)

Přihláška

Středa 9:00 až 11:30 MOZEK V AKCI (kapacita 15 účastníků)

Přihláška

Úterní kurzy budou probíhat v termínech 17. 9., 1. 10., 15. 10., 29. 10., 12. 11., 26. 11., 10. 12. 2024.

Středeční kurzy budou probíhat v termínech 18. 9., 2. 10., 16. 10., 30. 10., 13. 11., 27. 11., 11. 12. 2024.

 

Přihlašování do jednotlivých podzimních kurzů pro vás spustíme v pátek 19. 4. 2024. Prosíme, při přihlášení zvolte u kurzu preferenci 1 až 3, kdy číslo 1=nejžádanější, 3=méně žádaný.

Po přihlášení do daného kurzu obdržíte do konce června 2024 potvrzující email s dalšími informacemi.

Abychom dokázali udržet kvalitu organizačního zajištění na úrovni, na kterou jste zvyklí, jsme nuceni od podzimu 2024 přistoupit ke zvýšení kurzovného na 400 Kč/osobu/kurz (tj. 7 lekcí). Věříme, že tento krok pochopíte a nebudete jej vnímat jako překážku k účasti na našich kurzech. V porovnání s obdobnými vzdělávacími aktivitami v okolí je stále výše kurzovného více než přívětivá.

Kurzovné, prosíme, uhraďte až poté, co obdržíte potvrzovací e-mail o účasti od pořadatele. Poplatek je pak třeba uhradit do 16. září 2024 na hlavní recepci knihovny IGI VRATISLAVICE. Platbu můžete provést v hotovosti nebo kartou.

Slavnostní zakončení kurzu proběhne na konci letního semestru. Konkrétní termín této výjimečné slavnostní události obdržíte v dostatečném časovém předstihu v průběhu jarních kurzů.

S jakýmikoliv dotazy se lze průběžně obracet na email rihova.eva@igivratislavice.cz