O centru

Spolkové centrum s knihovnou vzniklo v roce 2021.

Číst dále

O centru
Barevný patern
IGI Historie

Historie

Původní historická budova, která dříve sloužila mimo jiné jako učiliště, byla v roce 2016 odkoupena od církve. Objektu byl navrácen původní vzhled a navíc v těsné blízkosti vznikla moderní přístavba. Oba domy jsou propojeny spojovacími můstky.

Název IGI odkazuje na známého vratislavického rodáka. Ignaz Ginzkey (25. června 1819 – 3. května 1876) byl místní továrník a podnikatel, který ve Vratislavicích založil továrnu na koberce a deky. Stal se jedním z největších fabrikantů v Čechách. Spoluzaložil také slavný vratislavický pivovar, vedl libereckou pobočku obchodní a živnostenské komory a angažoval se i v občanském životě.

Barevný patern

Současnost

V původní budově se nachází v přízemí rodinné centrum, v 1. NP dále zasedací místnosti a zázemí pro spolky a sociální poradenství. V nejvyšším patře je pak umístěno oddělení knihovny pro děti. Moderní přístavba je koncipována jako knihovna s promítacím sálem v podzemí. V 1. NP objektu je hlavní vstup do knihovny, ve 2. NP pokračuje oddělení pro dospělé a ve 3. NP je čítárna s jedinečným výhledem do korun stromů zámeckého parku. Autorem projektu je liberecký architekt Jiří Janďourek a Ondřej Novák.

Na stropě knihovny v 2. NP je zavěšen historický koberec, který byl zhotoven ve vratislavické továrně jako dar k 70. narozeninám Willyho Ginzkeye, syna Ignaze Ginzkeye. Koberec s historickými motivy z Vratislavic byl získán v roce 2020 jako dar od města Česká Skalice.

Na počest Ignaze Ginzkeye je u hlavního vstupu umístěna skleněná plastika s jeho podobiznou, která je umístěna do podstavce ve tvaru lupy.  

Současnost

Knihovna

Knihovna

Schodiště