Rodinné
centrum

Rodinné centrum Mozaika zastřešuje různorodé prorodinné aktivity Jednoty bratrské Vratislavice.

Mateřské centrum
Barevný patern

V prostorách Rodinného centra IGI VRATISLAVICE můžete navštívit tyto kluby

Rodinné centrum

  • úterý a čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod.
  • dopolední klub pro rodiče a jejich děti ve věku od 0 do 5 let

Tvořivý kroužek

  • pondělí od 16:15 do 17:15 hod.
  • výtvarný kroužek pro předškolní děti

Klub pro dříve narozené

  • čtvrtek od 16:00 do 18:00 hod.
  • místo pro setkávání a povídání generace dříve narozených

Rodinné centrum pořádá mnoho dalších jednorázových akcí, jako jsou přednášky o výchově dětí a rodinných vztazích, tvořivé dílny, výlety a burzy oblečení.

Více na: www.facebook.com/JB.MOZAIKA

Kontaktní osoba

Jan Michel
E-mail: michel@jbcr.cz
Tel.: 776 760 191