Rodinné
centrum

Rodinné centrum Mozaika zastřešuje různorodé prorodinné aktivity Jednoty bratrské Vratislavice.

Mateřské centrum
Barevný patern

V prostorách Rodinného centra IGI VRATISLAVICE můžete navštívit tyto kluby

Mateřské centrum

  • úterý a čtvrtek od 9:00 do 11:30 – klub pro rodiče a jejich děti ve věku od 0 do 5 let

  • středa od 9:00 do 11:00 – klub pro maminky s dětmi do 2 let

Tvořivý kroužek

  • pondělí od 15:00 do 16:00 – kroužek pro předškolní děti

  • pondělí 16:15 do 17:15 – kroužek pro děti z 1. a 2. tříd

Sousedská setkávání

 

  • čtvrtek od 16:00 do 18:00

  • místo pro setkávání a povídání generace dříve narozených

Rodinné centrum pořádá mnoho dalších jednorázových akcí, jako jsou přednášky o výchově dětí a rodinných vztazích, tvořivé dílny, výlety a burzy oblečení.

Více na: www.jbvratislavice.com a www.facebook.com/JB.MOZAIKA

Kontaktní osoba

Jan Michel
E-mail: micheljbcr@gmail.com
Tel.: 776 760 191