Pro veřejnost: 200 LET BEETHOVENOVY 9. SYMFONIE: HUDBA A SPOLEČNOST

Pro veřejnost: 200 LET BEETHOVENOVY 9. SYMFONIE: HUDBA A SPOLEČNOST
Barevný patern

Hudba patří neodmyslitelně k našim životům. Při příležitosti výročí vzniku jedné z nejslavnějších skladeb moderní doby si ukážeme vztah hudby a politiky, zjistíme, jak může hudba ovlivnit výsledky válek, revolucí nebo jiných společenských událostí. A ukážeme si příklady slavných hudebníků, kteří zasáhli do historického vývoje. 

Podvečerní přednášky povede doc. PhDr. Vladimír Srb, Ph.D.

Vstup: 50 Kč

Barevný patern